Garantier

Från inköpsdatum gäller 24 månaders garanti på svetshjälmar och svetsglas samt 12 månaders garanti på fläktenhet och batteriet på fläktenheten. Aketek Nordic Sales ABs skyldighet under denna period är att reparera eller byta ut produkten eller den del av produkten som är defekt. Aketek Nordic Sales AB ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som uppstår genom användning av produkten. Garantin gäller inte för felfunktioner eller skador på produkten orsakade av modifiering, olämplig användning eller felaktig och ovarsam hantering som märken från stötar och skada på det elektroniska svetsglaset.

För att utnyttja garantin behövs köpebevis i form av en kopia på fakturan, serienummer på berörd produkt och nedanstående reklamationsblankett. Konstateras ett fel som omfattas av garantin ska produkten returneras till Aketek Nordic Sales AB.

Reklamationsblankett.